Specjalność Ciepłownictwo funkcjonuje od początku istnienia Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej przekształconego następnie w Wydział Inżynierii Środowiska. Po reorganizacji Wydziału Inżynierii Środowiska w roku 2008 i likwidacji Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji utworzony została na jego bazie Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych. W specjalność Ciepłownictwo kształceni są studenci tylko kilku Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce. Ze względu na wagę spraw związanych z produkcją energii i efektywnym jej wykorzystaniem istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z naszej specjalności.Środa, 16 Października 2019