Ryszard Zwierzchowski

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 218

Email: ryszard.zwierzchowski (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 51 55
Fax: (+48 22) 825 29 92
Wykształcenie:
 • 1971-76 - Politechnika Warszawska (PW), Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
 • 1976-79 - PW - Studium Doktoranckie, Instytut Techniki Cieplnej
 • 1979-82 - PW - English Language Centre
 • 1988 - Manager's Course - Spie Batignolles, France
 • 1996 - Kurs Audytingu Energetycznego, University Of Tennessee, USA
 • Znajomość Języków: - Angielski, Francuski, Rosyjski

Stopnie naukowe:
 • 1976 - mgr Inż. (mechanik) - PW, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Specjalność: Aparatura Procesowa
 • 1983 - doktor nauk technicznych - PW, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Specjalność: Technika Cieplna

Doświadczenie zawodowe:
 • 1979-obecnie - Nauczyciel akademicki (adiunkt)
 • 1987-1989 - Kierownik Centrum Szkolenia, Spie Batignolles, Francja (Projekt Rafinerii w Port Harcourt, Nigeria)
 • 1991-1993 - Koordynator Departamentu Kontroli Jakości i Nadzoru Wykonawczego, JGC Corporation, Jokohama, Japonia
 • 1994-1997 - Kierownik 2 projektów realizowanych przez PW wraz z Bankiem Światowym w ramach Funduszu PHARE
 • 2000-2004 - Kierownik 3 projektów dotyczących zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych w przemyśle (instalacje do odzysku ciepła od ścieków farbiarskich)
 • 2006-2008 - Kierownik projektu budowy akumulatora ciepła dla EC Siekierki w Warszawie, (autor koncepcji i współautor projektu technicznego)

Przynależność do organizacji zawodowych (kwalifikacje zawodowe):
 • The American Society Of Mechanical Engineers (ASME Member No 4788816), od 1994 r.
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych, od 1990 r.
 • Sekretarz Komisji Senackiej ds. Nauki, Politechnika Warszawska 1993-96 r.
 • Techniczna Grupa Robocza ds. Energetyki przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, 2002 r. - do chwili obecnej

Specjalizacja:
 • Wymiana Ciepła i Masy
 • Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo
 • Magazynowanie Energii
 • Odnawialne i Skojarzone Wytwarzanie Energii
 • Układy Pompowe i Układy Wodno-Parowe Źródeł Ciepła

Publikacje i opracowania techniczne:

 • 13 artykułów w czasopismach naukowych:
 • 12 referatów prezentowanych na sympozjach zagranicznych
 • 31 referatów prezentowanych na sympozjach Krajowych
 • Inne Opracowania Techniczne: (ponad 30 Raportów, Ekspertyz i Opinii).
 • Patenty: 1 patent
 • Nagrody: Dwie Nagrody Rektora PW - za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1985
 • Granty: Kierownik 8 Grantów Naukowo-Badawczych (3 Granty Rektora, 5 Grantów Dziekańskich)

Wykaz publikacji

Artykuły:
 1. Brodowicz K., Zwierzchowski R.: "Wykres entalpia - stężenie dla dwufazowego /ciecz-gaz/ układu: woda - tlen z powietrza." Archiwum Termodynamiki vol.3, Nr 1, str. 19-33 /1982/.
 2. Brodowicz K., Zwierzchowski R.: "Ogólna metoda obliczania odgazowywaczy termicznych." Archiwum Energetyki t.XII, Nr 1-2, str. 3-17 /1983/.
 3. Zwierzchowski R.: "Numeryczne obliczanie przepływów płynu i cząstek zanieczyszczeń w cyklonach i hydrocyklonach." Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Sanitarna i Wodna, z. 3, str82-93 /1988/.
 4. Mańkowski S., Zwierzchowski R., Pieniążek J., Stępniwski M., Kovats Z.: "Modernizacja źródeł ciepła." Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja, Nr 4, str. 75-78, /1992/.
 5. Jackowski K., Jędral W., Koczara W., Zwierzchowski R.: "Zasady sterowania pompami obiegowymi w miejskich systemach ciepłowniczych." Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej - Energia i utylizacja odpadów w ochronie środowiska. Zeszyt 1, str. 167-182, Warszawa /1996/.
 6. Jackowski K., W. Jędral, Zwierzchowski R.: "Oszczędność energii oraz wzrost niezawodności działania obiegów wodnych w ciepłowniach komunalnych." Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska. Zeszyt 2, str. 143-158, Warszawa /1998/.
 7. Mańkowski S., Dzierzgowski M., Zwierzchowski R.: "Modernizacja i rozwój miejskiego systemu ciepłowniczego w Kielcach." Rynek Energii Nr 4, str. 11-14, sierpień /1998/.
 8. Zwierzchowski R.: "Technologia odgazowania próżniowego wody uzupełniającej dla komunalnych systemów ciepłownicztch." Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska. Zeszyt 3, str. 53-63, Warszawa /1999/.
 9. Zwierzchowski R.: "Zastosowanie zestawów kogeneracyjnych z turbiną gazową w komunalnych systemach ciepłowniczych z centralnymi zasobnikami ciepła." Energia Pieniądze i Środowisko, Nr Specjalny 2001, str. 36-39, /2001/
 10. Dzierzgowski M., Zwierzchowski R.: "Zastosowanie źródeł odnawialnych z zasobnikami ciepła w systemach ciepłowniczych." Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 1, str. 7-10, /2002/
 11. Zwierzchowski R.: "Technologie energetycznego wykorzystania biomasy w aspekcie budowy elektrociepłowni małej lub średniej mocy." Ekologia Energie Odnawialne Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie nr 11/12, str. 146-149, /2005/
 12. Zwierzchowski R. "Zasilana biomasą modułowa elektrociepłownia małej mocy." Czysta Energia Nr 1 (53), str28-29, /2006/
 13. Zwierzchowski R.: "Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych." Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 1, str. 3-6, /2009/

Referaty (konferencje międzynarodowe):
 1. Zwierzchowski R.: "Numerical computation of fluid flow and particles motion in cyclones and hydrocyclones." Proc. of First Danish - Polish Workshop on Modelling Heat and Fluid Flow Problems. Thermal Insulation Lab., Copenhagen, pp.1-13 /1985/
 2. Stąsiek J., Zwierzchowski R.: "Experimental Verification of Numerical Simulation of Flows in Cyclones and Hydrocyclones." Int. Symposium on Fluid Control and Measurement, FLUCOME TOKYO'85, Tokyo, Sept. 2-6 /1985/.
 3. Zwierzchowski R., Szadkowski W.: "Thoeretical and Experimental Investigation of Liquid Flow and Particles Collection in Hydrocyclones." Proc. of the Second Danish - Polish Workshop on Modelling Heat and Fluid Flow Problems. Thermal Insulation Lab., Copenhagen, Dec. /1986/.
 4. Zwierzchowski R.: "Visual and Theoretical Investigation of Stability of Liquid Jets During Vapour Condensation." Proc. of the Fourth Int. Symposium on Flow Visualization, Paris, Aug. 26-29, 1986. Edited by C. Veret, Hemispher Pub. Corp. and Springer Verlag, New York, pp.501-506 /1987/.
 5. Mańkowski S., Zwierzchowski R., Szadkowski W.: "Eksperymentalne i teoretyczne badania przepływów cieczy i cząstek zanieczyszczeń w hydrocyklonach." III Międzynarodowa Konferencja, Klimatyzacja i Ciepłownictwo, Racjonalizacja Rozwiązań Konstrukcyjnych, 14-17 Maj, Wrocław /1987/.
 6. Mańkowski S., Zwierzchowski R., Dzierzgowski M., Wiszniewski A.: "Operational Analysis and Improvement of Heating-Water Pumping Station for Heating Plant." ASME Symposium on Thermodynamics and the Design, Analysis, and Improvement of Energy Systems, pp. 161-165, Chicago, Nov. 6-11 /1994/.
 7. Mańkowski S., Dzierzgowski M., Wiszniewski A., Zwierzchowski R.: "Methods for Increasing Boiler Performance, Improvement of Cobustion Process and Reducing Energy Losses for the Coal Stoker - Fired Boilers." ASME Symposium on Thermodynamics and the Design, Analysis, and Improvement of Energy Systems, pp. 35-40, Chicago, Nov. 6-11 /1994/.
 8. Zwierzchowski R., Dzierzgowski M.: "Application of the Small-Scale Combined Heat and Power Installations in the District Heating Systems." Advanced Energy Systems Division - 2000. AES-Vol. 40, Proceedings of the ASME, pp. 365-371, N.Y. 10016, International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Orlando, USA, 5-10 Nov., /2000/.
 9. Zwierzchowski R., Dzierzgowski M.: "The Bio-Fuel Boiler House Concept in the District Heating Applications." ASME Symposium on Thermodynamics and the Design Analysis, and Improvement of Energy Systems. Nowy Jork, USA. Nov. 11-16, /2001/.
 10. Zwierzchowski R.: "Zastosowanie zestawów kogeneracyjnych z turbiną gazową w komunalnych systemach ciepłowniczych z centralnymi zasobnikami ciepła." Międzynarodowa Konferencja "Rozwój rynku kogeneracji rozproszonej w krajach Europy Środkowowschodniej", str. 36-39. Warszawa, 8-9 Listopada /2001/
 11. Zwierzchowski R., Mańkowski S., Niemyjski O.: "Heat Losses of the District Heating Network in Different Operational Conditions." The 6th ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference. Proceedings of the 6th ASME-JSME Thermal Engineering Joint Conference pp. 112, Hawai, USA. March 16-20, /2003/

Referaty (wybrane) - konferencje krajowe i regionalne:
 1. Mańkowski S., Zwierzchowski R.: "Symulacja numeryczna przepływów w cyklonach i hydrocyklonach." II Ogólnopolska Konferencja Mechaniki Płynów w Ochronie Środowiska, Wisła 17-21 Kwietnia /1985/.
 2. Zwierzchowski R., McNally Jr. R. P.: "How to use Triflex, Triflex overview strength and limitations." TRIFLEX Seminar, Warszawa, 15 -16 Oct. /1990/.
 3. Zwierzchowski R.: "Kompleksowa modernizacja systemów ciepłowniczych - wybrane zagadnienia." Seminarium Danfoss i ABB Zamech - nowe technologie i urządzenia w ciepłownictwie, Siedlce, 27 Kwietnia /1994/.
 4. Zwierzchowski R.: "Techniczne aspekty modernizacji ciepłowni komunalnych. Seminarium Danfoss i ABB Zamech" - modernizacja systemów ciepłowniczych, Ciechanów, 19 Maja /1994/.
 5. Zwierzchowski R.: "Regulacja zmieszań pompowych w ciepłowniach." Seminarium Zakładu Ciepłownictwa i Gazownictwa, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW, 24 Maja /1994/.
 6. Zwierzchowski R.: "Modernizacja i automatyzacja kotłów typu WR oraz obiegów wodnych w ciepłowni." Seminarium Danfoss i ABB Zamech - modernizacja ciepłowni komunalnych, Międzyrzecz Podlaski, 31 Maja /1994/.
 7. Zwierzchowski R.: "Regulacja procesów cieplno - hydraulicznych w ciepłowniach komunalnych." "Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce - IV Krajowa Konferencja", str. 143-149. Międzyzdroje, 18-20 Września /1995/.
 8. Zwierzchowski R., Dzierzgowski M.: "Adaptacja układów ciepłowniczych do wymagań regulacji ilościowo - jakościowej." VII Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, str. 65-74. Solina, 5-7 Październik /1995/.
 9. Zwierzchowski R.: "Optymalizacja parametrów cieplno-hydraulicznych w ciepłowniach komunalnych." Seminarium "Problemy Ciepłownictwa Komunalnego" - Polska Akademia Nauk, Komitet Problemów Energetyki, str. 139-147. Krzeszna k. Gdańska, 3-4 Czerwiec /1996/.
 10. Koczara W., Zwierzchowski R.: "Problemy regulacji i sterowania pomp obiegowych w ciepłowniach komunalnych." "Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce - V Krajowa Konferencja", str. 105-111. Międzyzdroje, 23-25 Września /1996/.
 11. Zwierzchowski R.: "Perspektywy wprowadzania turbin gazowych w komunalnych przedsiębiorstwach ciepłowniczych w Polsce." VIII Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej, str. 209-218. Solina, 17-19 Październik /1996/.
 12. Zwierzchowski R.: "Efektywność zestawów kogeneracyjnych z turbiną gazową o małej mocy w zastosowaniach ciepłowniczych." Konferencja "Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi gminy", str. 103-112. Lubin, 12-14 Maj /1997/.
 13. Zwierzchowski R.: "Możliwości wykorzystania turbin gazowych małych i średnich mocy w miejskich ciepłowniach." "Modernizacja Miejskich Systemów Ciepłowniczych w Polsce - VI Krajowa Konferencja -. I Forum Ciepłowników Polskich", str. 226-231. Międzyzdroje, 22-24 Września /1997/.
 14. Zwierzchowski R.: "Zastosowanie próżniowych odgazowywaczy wody uzupełniającej w ciepłowniach komunalnych." "II Forum Ciepłowników Polskich", str. 312-319. Międzyzdroje, 21-23 Września /1998/.
 15. Zwierzchowski R.: "Próżniowe odgazowanie wody uzupełniającej w komunalnych systemach ciepłowniczych." "III Forum Ciepłowników Polskich", str. 203-209. Międzyzdroje, 20-22 Września /1999/.
 16. Zwierzchowski R., Dzierzgowski M.: "Zastosowanie centralnych zasobników ciepła w komunalnych systemach ciepłowniczych." IV Forum Ciepłowników Polskich, str. 344-349. Międzyzdroje 18-20 Września /2000/.
 17. Zwierzchowski R., Kwestarz M.: "Rola centralnych zasobników ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych." VIII Forum Ciepłowników Polskich, str. 216-224. Międzyzdroje 13-15 Września /2004/.
 18. Zwierzchowski R.: "Technologie energetycznego wykorzystania biomasy w aspekcie budowy elektrociepłowni małej lub średniej mocy." IX Forum Ciepłowników Polskich, str. 215-221. Międzyzdroje 19-21 Września /2005/.
 19. Zwierzchowski R.: "Koncepcja budowy modułowej elektrociepłowni małej mocy zasilanej paliwem w postaci biomasy." I Konferencja Naukowo-Techniczna "Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej", materiały konferencyjne na CD. Częstochowa-Podlesice, 26-28 Września /2005/.
 20. Zwierzchowski R.: "Możliwości finansowania projektów z dziedziny ochrony środowiska." Polsko-Skandynawskie Stowarzyszenie na Rzecz Górnego Śląska, Seminarium "Finansowanie i kierunki rewitalizacji terenów poprzemysłowych". Ustron, 27-28 Października /2005/.
 21. Zwierzchowski R.: "Wykorzystanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Mechanizmu Finansowego EOG." Polsko-Skandynawskie Stowarzyszenie na Rzecz Górnego Śląska, Seminarium "Finansowanie i kierunki rewitalizacji terenów poprzemysłowych". Ustron, 27-28 Października /2005/.
 22. Zwierzchowski R.: "Możliwości budowy modułowych elektrociepłowni zasilanych biomasą." FORUM CZYSTEJ ENERGII " POLEKO 2005, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Salon Czystej Energii, pawilon 3 a", Poznań, 15-17 Listopada /2005/.
 23. Zwierzchowski R.: "Efektywność budowy elektrociepłowni małej i średniej mocy z turbinami gazowymi." X Forum Ciepłowników Polskich, str. 246-251. Międzyzdroje 17-20 Września /2006/.
 24. Zwierzchowski R.: "Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych." XII Forum Ciepłowników Polskich, str. 136-141. Międzyzdroje 14-17 Września /2008/.

Granty naukowo-badawcze:
 1. Grant Dziekański nt. "Wpływ odgazowywania i odmulania wody sieciowej na jej jakość i efektywność pracy źródła ciepła w systemach ciepłowniczych", 1994-1995. Kierownik Tematu.
 2. Grant Rektorski w ramach Programu Priorytetowego "ENERGIA I UTYLIZACJA ODPADÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA" nt. "Optymalizacja algorytmów sterowania pomp obiegowych w miejskich systemach ciepłowniczych", 1995-1996. Kierownik Tematu.
 3. Grant Rektorski w ramach Programu Priorytetowego "ENERGIA I UTYLIZACJA ODPADÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA" nt. "Oszczędność energii oraz wzrost niezawodności działania obiegów wodnych w ciepłowniach komunalnych",1996-1997. Kierownik Tematu.
 4. Grant Rektorski w ramach Programu Priorytetowego "ENERGIA I UTYLIZACJA ODPADÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA" nt. "Opracowanie technologii odgazowania próżniowego wody uzupełniającej dla komunalnych systemów ciepłowniczych", 1997-1998. Kierownik Tematu.
 5. Grant Dziekański nt. "Wzrost efektywności funkcjonowania obiegów wodnych w ciepłowniach komunalnych", 1998-1999. Kierownik Tematu.
 6. Grant Dziekański nt. "Wpływ jakości wody uzupełniającej oraz parametrów pracy stacji odgazowania na funkcjonowanie obiegów wodnych w ciepłowniach komunalnych", 1999-2000. Kierownik Tematu.
 7. Grant Dziekański nt. "Zastosowanie jednostek kogeneracyjnych małej i średniej mocy w ciepłowniach komunalnych", 2000-2001. Kierownik Tematu.
 8. Grant Dziekański nt. "Analiza energetyczna wodnych układów ciepłowni komunalnych i przemysłowych", 2008. Kierownik Tematu.


Środa, 16 Października 2019